Tématické oblasti

Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Koncept společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek je legitimním nástrojem k dosahování soci...

Komunitní práce a participace

Komunitu představuje skupina lidí, kteří sdílejí společné zájmy a hodnoty, a mezi nimiž jsou živé va...

Zaměstnanost, sociální podniky

Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit mají kvůli nízké či žádné kvalifikaci i svému sociálnímu stat...

Sociální bydlení

Bydlení má klíčový význam pro kvalitu života a zapojení jedince do společnosti. Jednotlivec nebo dom...

Bezpečnost a prevence kriminality

Sociálně vyloučené lokality jsou obecně spojeny s vyšší mírou kriminality než je celorepublikový prů...

Management dluhů a oddlužování

Již delší dobu je rostoucí zadluženost potažmo předluženost obyvatelstva vnímána jako závažný problé...