O nás

Tato webová stránka vznikla v rámci aktivit projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti (duben 2014- duben 2017). Podrobnější informace o projektu naleznete na stránce www.socialni-zaclenovani.cz/kampan-proti-rasismu-a-nasili-z-nenavisti. Projekt probíhá pod hlavičkou Agentury pro sociální začleňování.

Agentura pro sociální začleňování je vládním nástrojem na podporu obcím, které řeší problematiku sociálního vyloučení. Spadá do gesce ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

Pomáhá obcím a městům při mapování problémů sociálně vyloučených lokalit i získat finanční prostředky k jejich řešení.

Propojuje, v rámci spolupráce, místní subjekty (úřady, neziskové organizace, školy a školská zařízení, zaměstnavatele, policii a veřejnost).

Spolupracuje s ministerstvy, přenáší informace z komunální úrovně směrem ke státní správě, podílí se na formování státní politiky sociálního začleňování.

Agentura pracuje ve 41 obcích/mikroregionech s výskytem sociálně vyloučených lokalit z celé České republiky.
www.socialni-zaclenovani.cz

 

Šíření dobrých praxí napomůže předávání a další aplikaci osvědčených mechanismů v oblastech:

  • komunitní práce a participace,

  • zaměstnanost, sociální podniky,

  • sociální bydlení,

  • vzdělávání a volný čas,

  • bezpečnost a prevence kriminality,

  • sociální služby,

  • rodinná politika,

  • zdraví,

  • management dluhů a oddlužování,

  • společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek.