Konference Dobré praxe sociálního začleňování

23. 3. 2017 proběhla mezinárodní konference na téma
sdílení dobrých praxí v sociálním začleňování. 

Na konferenci jste se mohli nechat inspirovat zkušenostmi ostatních.Pokud se chcete podívat na zkušenosti a tipy od lidí, kterým se podařilo vybudovat dobrou praxi, klikněte zde

Program konference:

8:30
Registrace
 
9:30
Začátek konference
Moderátor: Mgr. Ivo Jupa
 
9:40
Agentura pro sociální začleňování a příklady dobré praxe v procesu sociálního začleňování
Mgr. Radek Jiránek, Agentura pro sociální začleňování
 
10:20
Zkušenosti a inspirace ze zahraničí
Mgr. Alexander Mušinka, PhD., Prešovská univerzita v Prešově, Slovenská republika
 
10:40
Příklady dobré praxe I
Zaměstnanost a sociální podnikání: Mgr. Petr Steklý, Socialtrade s. r. o.
Sociální bydlení: Mgr. Eva Nedomová, Romodrom, o. p. s
Rodinná politika: Mgr. Petra Večerková, EUROTOPIA.CZ, o. p. s.
 
11:30
Přestávka na kávu
 
12:00
Příklady dobré praxe II
Management dluhů a oddlužování: Michala Baslová, Člověk v tísni, o. p. s.
Komunitní práce a participace: Mgr. Anna Juráčková DiS., Český západ, o. p. s.
Vzdělávání a volný čas: Mgr. Karel Handlíř, Základní škola Krnov
Zdraví: Mgr. Ivana Šimíková, DROM, romské středisko
Sociální služby: Mgr. Martina Zikmundová, Česká asociace streetwork, z. s.
Bezpečnost a prevence kriminality: Mgr. Lukáš Carlos Hrubý, Společnost podané ruce, o. p. s.
Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek: oslovena Lena Mlejnková, starostka města Semily
 
14:00
Sdílení, diskuse, oběd
 
15:00
Závěr konference
 
 

Konference se koná v rámci projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Organizuje  Nová ekonomika o.p.s. 

Profily vystupujících