Garanti

Pavlína Daňhelková

e-mail: pavlina.danhelkova@clovekvtisni....
telefon: 739 220 251

Pavlína Daňhelková se 4 roky intenzivně věnuje práci s mládeží v Předlicích v Ústí nad Labem, které jsou považovány za sociálně vyloučenou lokalitu. Vede zde...

Mgr. Denisa Sedláčková

e-mail: denisa.sedlackova@iqrs.cz
telefon: 733 127 470

Denisa Sedláčková pracuje v organizaci IQ Roma servis jako vedoucí programu PRO RODINY, který se zaměřuje na komplexní podporu znevýhodněných, především romských rodin. Současně...

Mgr. Petr Mohr

e-mail: petr.mohr@kultura-svitavy.cz
telefon: 731 151 878

Petr Mohr je ředitelem příspěvkové organizace SKS Svitavy. Organizace je kulturně výchovnou a odborně metodickou organizací města. Posláním organizace je vytváření kulturního,...

Jana Černá

e-mail: nzdmdopatra.svetlozs@seznam.cz
telefon: 725 543 166

Vystudovala jsem bakalářský obor Sociální a kulturní antropologie na filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni Od roku 2014 pracuji jako pracovník v...

Hana Lukešová

e-mail: lukesova@magdalena-ops.cz
telefon: 731 625 960

Primární prevenci se věnuji od roku 2006, kdy jsem začínala jako lektorka primární prevence v Kontaktním centru Příbram. Během 10 let se v oblasti primární prevence mnoho...

Bc. Zdena Splítková

e-mail: splitkovazdena@seznam.cz
telefon: 604 906 500

Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí vykonávající přímou sociální práci s rodinou s nezaopatřenými dětmi, poradenství, vedení případových konferencí.

Michala Baslová

e-mail: michala.baslova@gmail.com
telefon: 602 682 106

Od roku 2009 je dluhovou poradkyní a metodičkou dluhového poradenství. V oblasti dluhové problematiky, finanční gramotnosti a managementu dluhů vede odborné semináře a...

Bc. Peter Hančin

e-mail: peter.hancin@msk.cz
telefon: 595 622 279

Koordinátor pro národnostní menšiny a romské záležitosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Ing. Petr Lehner

e-mail: reditel@zspobezovice.cz
telefon: 734 256 463

Spolupráce na realizaci aktivit souvisejících s podporou společného vzdělávání Garant ZŠ v projektu se ZČU v Plzni ,,Cesty k inkluzi“

Mgr. et Bc. Alena Tomášková

e-mail: alena.tomaskova@machovka.cz
telefon: 723 536 763

Od 1. 9. 2016 je jedním z garantů projektu Inkluze do škol, který v rámci OP VVV realizuje Magistrát města Děčína. 2011 – 2015 vytváření vlastních podpůrných opatření...

Nikola Indrová

e-mail: indrova@tranquillite.cz
telefon: 773 795 578

Nikola Indrová začala pracovat pro o.s. Tranquillite v rámci programu Odborné praxe pro absolventy do 30-ti let, realizovaného skrze dotační titul ÚP pro Karlovarský kraj...

Martina Zikmundová

e-mail: zikmundova@streetwork.cz
telefon: 774 913 777

Martina Zikmundová je psycholožka a sociální pedagožka, od roku 2010 pracuje na pozici ředitelky ČAS z.s., 10 let se věnovala terénní sociální práci, poté psychologickému...

Petra Paquet

e-mail: petra.paquet@ot.mpsv.cz, proupe@...
telefon: 778 532 092 (k...

Člen realizačního týmu projektu od 8/2014, od 12/2014 projektový manažer realizačního týmu projektu, od 2/2016 projektový manažer návazného projektu „Příležitost dělá...

Bc. Monika Kochlöflová

e-mail: budejovicko@rozkosbezrizika.cz
telefon: 775 133 133

Garantka vystudovala sociální práci a pedagogiku. V organizaci Rozkoš bez rizika, z. s. založené v roce 1992 začala pracovat jako terénní pracovnice již...

Eva Bělinová

e-mail: belinova@gac.cz
telefon: 606 220 766

Spolu s kolegyní přenesla praxi ze zahraničí do ČR, vyvinula praxi pro české podmínky a v reakci na potřeby českých ZŠ, vedla její pilotáž ve třinácti ZŠ. Neformálně...

Petr Steklý

e-mail: petr.stekly@lepsimisto.cz
telefon: 608 123 013

Zakladatel a statutární zástupce organizace Prostor plus, o.p.s., ředitel sociálního podniku v Kolíně Lepší místo, který funguje jako sociální síť zajišťující rozvoj...

Anna Dunčeková

e-mail: anna.duncekova@cesky-zapad.cz
telefon: 602 663 579

Anna Dunčeková pracuje v občanském sdružení Český západ jako komunitní pracovnice a terénní pracovnice. V lokalitách Nová Farma a Služetín nabízí služby...

Ing. Zuzana Jarošová

e-mail: zuzana.jarosova@prostor-plus.cz
telefon: 725 490 727

Ing. Zuzana Jarošová se již několik let věnuje práci na projektech se zaměřením na sociální služby. Pomáhala připravovat provozní i investiční projekty na sociální...

Lukáš Bršťák

e-mail: stavzem@seznam.cz
telefon: 605 279 291

Firma Stavzem s.r.o. je sociální podnik založený v roce 2009 jednatelem Lukášem Bršťákem. Je nositelem značky Ethnic friendly od roku 2011. Zaměstnává osoby s různým...

Bedřich Loos

e-mail: hartenberg@seznam.cz
telefon: 607 649 997

Péče o kulturně a přírodně hodnotné lokality respektující a rozvíjející sociální potřeby místa, kulturní a přírodní hodnoty. Dovednosti při obnově památek a údržbě...

Jakub Václavů

e-mail: vaclavu@ponton.cz
telefon: 773 334 363

Jakub Václavů působí na pozici ředitele spolku Ponton 5 let. Předtím byl 7 let terénním sociálním pracovníkem a zároveň 8 let pracuje jako lektor probačních programů...

Lena Mlejnková

e-mail: mlejnkova@mu.semily.cz
telefon: 776194131

Od roku 2015 starostka Semil, v předchozím období místostarostka, od roku 2012 krajská zastupitelka. Z vlastní zkušenosti jako místostarostka města Semily si...

Jakub Čihák

e-mail: jakub@r-mosty.cz
telefon: 608 435 355

Garant je ředitelem organizace, která se od roku 1992 věnuje romské inkluzi, od roku 2007 působí jako poskytovatel několika registrovaných sociálních služeb a...

Jana Juřenová

e-mail: jana.jurenova@ligabruntal.cz
telefon: 603 523 876

Jana Juřenová je více než 12 let ředitelkou obecně prospěšné společnosti LIGA Bruntál, která se zabývá sociálními službami určenými pro děti, mládež a rodiny, a zabývá se...

Mgr. Eva Nedomová

e-mail: evanedomova@romodrom.cz
telefon: 778 491 144

Eva Nedomová pracuje jako vedoucí služby a sociální pracovník ve společnosti Romodrom, o.p.s., pobočky v Moravskoslezském kraji. Přes 2 roky se věnuje řešení otázky...

Lukáš Šarina, DiS.

e-mail: tym@bilynosorozec.cz
telefon: 774 789 841

Sociální pracovník vykonávající poradenskou činnost v SAS. Práce s rodinami, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Sociální pracovník je také lektorem primární prevence....

Mgr. Jan Bezděk

e-mail: bezdek@osoblazskycech.cz
telefon: 737 435 092

Jan Bezděk se od roku 2010 pohybuje v komunální politice. Nejdříve jako místostarosta a od roku 2014 jako starosta obce Dívčí Hrad. V tomto období, v roce 2013...

Petra Večerková

e-mail: petra.vecerkova@eurotopia.cz
telefon: 608 883 618

Ředitelka nestátní neziskové organizace Eurotopia, o.p.s. a terapeutka v Asistenčním, mediačním a terapeutickém centru (AMT centrum) v Opavě....

Karel Handlíř

e-mail: handlir@zsjnkrnov.cz
telefon: 739 040 461

V roce 2009 vytvořil systém podpory sociálně znevýhodněných žáků pro ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17, která se pravidelně inovuje a bez přerušení realizuje do současnosti...

Bc. Kateřina Jirová

e-mail: jirova@rubikoncentrum.cz
telefon: 721 962 579

Kateřina Jirová je vedoucí týmu dluhových poradců a právniček RUBIKON Centra od r. 2012. V této roli zajišťuje kvalitu poskytovaných služeb a metodické vedení pracovníkům v...