Bezpečnost a prevence kriminality

Sociálně vyloučené lokality jsou obecně spojeny s vyšší mírou kriminality než je celorepublikový průměr. Příčinou tohoto stavu je především koncentrovaný výskyt jevů, které souvisí s životem v sociálním vyloučení. Těmito jevy jsou například: chudoba, zadlužení, nedostatek příležitostí k uplatnění v běžném životě, závislosti (gambling, alkohol, drogy).

Kriminalita v sociálně vyloučené lokalitě mívá často svou specifickou podobu. Nejčastěji si ji můžeme představit jako pyramidu, na jejímž vrcholu stojí ti, kteří zneužívají složité životní situace lidí žijících v sociálním vyloučení. Jde o lichváře, drogové dealery, podvodníky, kuplíře. Většina obyvatel sociálně vyloučených lokalit pak bývají oběťmi trestné činnosti těchto osob. Specifikem je, že tato kriminalita je často latentní a zůstává skrytá i před zraky policie.

Velká část zločinů (především krádeže) se proto děje jako důsledek jiných zločinů – shánění peněz na splácení úroků pro lichváře, pro drogové dealery na hrací automaty.

Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit mají obecné nízké právní vědomí a nízkou důvěru v instituce (včetně policistů a soudů). Řada sociopatologických jevů, které mohou být příčinou kriminality – jako alkoholismus nebo týrání žen a dětí – se objevuje přímo v rodinách.

Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit jsou zároveň jedním z cílů nenávistných projevů příznivců krajní pravice, jsou ohroženi i případnými fyzickými útoky a jinými druhy násilí z nenávisti.

Přesto již existuje řada opatření, která i na úrovni města či obce mohou výrazně přispět ke zlepšení bezpečnostní situace v sociálně vyloučené lokalitě. Jsou to například úspěšná sociální služba asistent pro jednání s policií a dalšími úřady, možnost uzavírání koordinačních dohod nebo možnost řešit bezpečnostní otázky na úrovni komunikačních platforem, do kterých se zapojí většina relevantních subjektů. Velký význam mají i preventivní programy a dostatečná nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit.

 

Zdroj: https://www.socialni-zaclenovani.cz