Škola pro všechny děti - nevylučujme nikoho

Na konferenci „Pedagogika pro speciální potřeby" s cílem „Vzdělání pro všechny" podepsaly v roce 1994 vlády 92 zemí rezoluci, ve které propagovaly a stanovily si za cíl zásadní politickou a pedagogickou změnu ve vývoji inkluzivní pedagogiky, to znamená pedagogiky a školy pro všechny děti.

Z tohoto vzniklé inkluzivní vzdělávání se na rozdíl od integrace nezaměřuje na vzdělávací nebo výchovné problémy jednotlivých, dříve definovaných žáků, resp. na rozsah jinakosti, ale na společnost, na skupinu, třídu, na strukturu systému, ve kterém se mají vzdělávací podmínky a účast na vstupech do heterogenní studijní skupiny organizovat především společně. Účast na společném vzdělávání znamená se společně učit s ostatními a pracovat s nimi při společném procesu učení.

Inkluze obecně popírá vylučování některých lidí ze společnosti, jakékoli předsudky a diskriminaci. Úkolem je vybudovat společenství pečující o všechny a otevřené všem, prostředí, kde už děti se speciálními potřebami nejsou jiné, protože každé z nich má svou cenu.

A u nás to tak děláme - přijďte se podívat.

 

 

Ing. Petr Lehner

Kontakt

E-mail: 
reditel@zspobezovice.cz
Telefon: 
734 256 463
Kraj: 
Plzeňský kraj
Město: 
Poběžovice

O garantovi

Funkce: 
Satutární zástupce pověřený řízením školy
  • Spolupráce na realizaci aktivit souvisejících s podporou společného vzdělávání
  • Garant ZŠ v projektu se ZČU v Plzni ,,Cesty k inkluzi“

Seznam oblastí

Komunitní práce a participace