Oživení historie měst Svitavy a Strzelin

8. prosince 2016 byl schválen projekt, který zavazuje dvě města k tomu, že se během dvou  následujících let velmi sblíží a dobře poznají: české Svitavy a polský Strzelin. Město Strzelin leží na hranici Krkonošsko – Jesenického podhůří.
V polovině 18. století byl Strzelin centrem české nekatolické menšiny, vystěhovalců pro víru.
 
Svitavy a Strzelin spojuje historie spjatá s útěkem českých bratří do exilu. Mnoho evangelíků ze Svitavska uteklo do Strzelina, kde si zakoupili půdu. A tak kolem města Strzelin dodnes žijí jejich potomci, kteří si svou historii uvědomují a jsou na ni hrdi! Přetrvávají dávno založené vazby, na které nyní svitavští a srzelinští navazují!
Projekt naplňuje myšlenku setkávání amatérů v oborech: hudba, divadlo, výtvarné umění. Setkávat se budou amatérští umělci (pěvecké sbory, žáci základních uměleckých škol, dechové orchestry, kapely, divadelníci, fotografové, výtvarní umělci) střídavě ve Svitavách a Strzelině. Setkávání a společná vystoupení pomohou k vzájemnému poznávání obou zemí. 
 
Směřujete-li podobným směrem, organizujete-li podobné aktivity nebo se chcete jen inspirovat, jak "bořit hranice mezi národy", rozjeďte se do Svitav.  Jejich Multikulturní centrum je zdrojem rozličných nápadů a aktivit i pro vaše město či organizaci.
 

Mgr. Petr Mohr

Kontakt

E-mail: 
petr.mohr@kultura-svitavy.cz
Telefon: 
731 151 878
Organizace: 
Kraj: 
Jihomoravský kraj
Město: 
Svitavy

O garantovi

Funkce: 
Ředitel
Petr Mohr je ředitelem příspěvkové organizace SKS Svitavy. Organizace je kulturně výchovnou a odborně metodickou organizací města. Posláním organizace je vytváření kulturního, vzdělávacího a spolkového centra pro širokou veřejnost, zprostředkování pořadů ze všech oblastí kultury. 
Středisko kulturních služeb města Svitavy zabezpečuje kulturní nabídku pro občany a návštěvníky Svitav – divadla, koncerty, výstavy, filmová představení, společenské akce, zábavné pořady, vzdělávací akce, kurzy taneční, jazykové, pořady pro děti – školy a školky; podporuje amatérské aktivity, organizuje amatérské přehlídky a soutěže ve všech oblastech na úrovních místních, krajských a celostátních.
  • SKS pořádá Dětskou scénu: národní přehlídku dětského divadla a recitace – od roku 2011
  • SKS pořádá Národní soutěž a výstavu amatérské fotografie od roku 1995
  • SKS zabezpečuje kulturní a společenské akce : ve Fabrice Svitavy, Ottendorferově domě, kině Vesmír, divadle Trám, na náměstí, v Parku Jana Palacha, provozuje letní kino v Parku Jana Palacha, Pouť ke svatému Jiljí, Pivní slavnosti, Den rododendronů, Svatováclavský košt, Velikonoce ve Svitavách, Vánoce ve Svitavách, Silvestr.
  • SKS zřizuje Dramatickou školičku – výuka dětí a studentů v dramatickém oboru
  • Středisko kulturních služeb města Svitavy je správcem těchto budov: Fabrika Svitavy a areál kina Vesmír, alternativního klubu Tyjátr a divadla Trám. Zajišťuje chod všech budov včetně oprav a údržby.
  • Středisko kulturních služeb města Svitavy má pronajaté prostory, ve kterých zkouší všechny svitavské amatérské kapely.
 

Seznam oblastí

Vzdělávání a volný čas

Seznam lokalit

Svitavy