Mgr. Petr Mohr

Kontakt

E-mail: 
petr.mohr@kultura-svitavy.cz
Telefon: 
731 151 878
Organizace: 
Kraj: 
Jihomoravský kraj
Město: 
Svitavy

O garantovi

Funkce: 
Ředitel
Petr Mohr je ředitelem příspěvkové organizace SKS Svitavy. Organizace je kulturně výchovnou a odborně metodickou organizací města. Posláním organizace je vytváření kulturního, vzdělávacího a spolkového centra pro širokou veřejnost, zprostředkování pořadů ze všech oblastí kultury. 
Středisko kulturních služeb města Svitavy zabezpečuje kulturní nabídku pro občany a návštěvníky Svitav – divadla, koncerty, výstavy, filmová představení, společenské akce, zábavné pořady, vzdělávací akce, kurzy taneční, jazykové, pořady pro děti – školy a školky; podporuje amatérské aktivity, organizuje amatérské přehlídky a soutěže ve všech oblastech na úrovních místních, krajských a celostátních.
  • SKS pořádá Dětskou scénu: národní přehlídku dětského divadla a recitace – od roku 2011
  • SKS pořádá Národní soutěž a výstavu amatérské fotografie od roku 1995
  • SKS zabezpečuje kulturní a společenské akce : ve Fabrice Svitavy, Ottendorferově domě, kině Vesmír, divadle Trám, na náměstí, v Parku Jana Palacha, provozuje letní kino v Parku Jana Palacha, Pouť ke svatému Jiljí, Pivní slavnosti, Den rododendronů, Svatováclavský košt, Velikonoce ve Svitavách, Vánoce ve Svitavách, Silvestr.
  • SKS zřizuje Dramatickou školičku – výuka dětí a studentů v dramatickém oboru
  • Středisko kulturních služeb města Svitavy je správcem těchto budov: Fabrika Svitavy a areál kina Vesmír, alternativního klubu Tyjátr a divadla Trám. Zajišťuje chod všech budov včetně oprav a údržby.
  • Středisko kulturních služeb města Svitavy má pronajaté prostory, ve kterých zkouší všechny svitavské amatérské kapely.
 

Seznam oblastí

Vzdělávání a volný čas

Seznam lokalit

Svitavy