Středisko kulturních služeb města Svitavy

  • Od roku 1991 pořádáme pravidelně benefiční koncerty s cílem podpořit potřebné. Jsou to koncerty pro nemocnici, azylové domy, speciální školy, kostely ve městě, nemocné děti – např. cystická fibróza, charitativní organizace.
  • Školní pořady – filmová, divadelní představení, koncerty pořádáme i pro žáky speciální školy. 
  • Pořádáme pravidelná speciální filmová představení pro Svaz postižených civilizačními chorobami, Kardioklub a klub seniorů.
  • Spolupracujeme s organizací léčených alkoholiků – KLUS – výstavy.
 

Aplikace inovativních přístupů v oblasti sociálního začleňování

 
Klienti Světlanky Svitavy se pravidelně účastní všech kulturních pořadů, které pořádáme. Nevyčleňujeme je. Sociální instituce ve Svitavách a okolí pořádají v kulturním centru Fabrika pravidelná setkání, oslavy a Valentýnské bály. Sociální instituce pořádají v našich prostorách výstavy svých výtvarných prací. Spolupráce s romskými kapelami ve Svitavách - materiální pomoc, organizace koncertů (kapela Točkolotoč). 

Využití stávajících integračních nástrojů s inovativním prvkem

Organizace je kulturně výchovnou a odborně metodickou organizací města. Posláním organizace je vytváření kulturního, vzdělávacího a spolkového centra pro širokou veřejnost, zprostředkování pořadů ze všech oblastí kultury. Hlavní předmět činnosti a okruhy doplňkové činnosti jsou specifikovány ve zřizovací listině 
 
Zavádění nových integračních opatření s potenciálem jejich šíření do dalších měst
Středisko kulturních služeb města Svitavy zabezpečuje kulturní nabídku pro občany a návštěvníky Svitav – divadla, koncerty, výstavy, filmová představení, společenské akce, zábavné pořady, vzdělávací akce, kurzy taneční, jazykové, pořady pro děti – školy a školky, podporuje amatérské aktivity, organizuje amatérské přehlídky a soutěže ve všech oblastech na úrovních místních, krajských a celostátních.
 
Region: 
Svitavy
Kraj: 
Pardubický kraj
Lokalita: 
Svitavy
Velikost obce: 
10.000 - 19.999