Obnova kulturního a přírodního dědictví

  • obnova kulturního a přírodního dědictví (hrady, zámky, tvrze, kapličky, parky, přírodně hodnotné lokality atd.)
  • získávání či prohlubování zájmu, motivace, dovedností a zodpovědnosti k vlastnímu životu, prostředí, ve kterém žiji, k lidem kolem sebe

Aplikace inovativních přístupů v oblasti sociálního začleňování

Při obnově území kolem úmyslně zapáleného hradu Hartenberg, vzniklo zázemí pro inovativní propojení několika oblastí

  • Využití potenciálu sociálně vyloučených lokalit v okolí
  • Využití potenciálu obnovy zničeného velmi hodnotného urbanisticko krajinářského celku
  • Využití mezinárodního i lokálního dobrovolnictví Rozvoje místní komunity
  • Potřebnosti obnovy a rozvoje původních dovedností a řemesel
  • Rozvoje bohatého kulturního života, vzdělávání a osvěty

Výsledkem tohoto propojení je postupná obnova hradu, rekonstrukce školy, sýpky, péče o krajinu, park, naučné stezky a jejich využití při rozvoji pracovních návyků, rozvoji dovedností a zvyšování kvalifikace. Bohatý kulturní život, přirozené zajištění řady sociálních služeb. Cílem je získání a prohloubení zájmu o prostředí, v kterém žiji, péče o kulturní a přírodní dědictví, nové dovednosti, prohloubení znalostí, vytvoření podmínek pro osobní rozvoj a vzájemnou pomoc.

Úspěšný model je postupně uplatňován u dalších hodnotných památek a lokalit v regionu SZ Čech.

Využití stávajících integračních nástrojů s inovativním prvkem

Veřejně prospěšné práce při obnově kulturního a přírodního dědictví.

Obecně prospěšné práce při obnově přírodního a kulturního dědictví.

Sociální podnik při obnově a údržbě památek.

Zavádění nových integračních opatření s potenciálem jejich šíření do dalších měst

Komunitní adopce památek, přírodních lokalit, parků, zahrad s velkým podílem zapojení sociálně vyloučených (zařazení)

 

Region: 
SZ Čechy, Karlovarský kraj, okres Sokolov
Kraj: 
Karlovarský kraj
Velikost obce: 
200 - 499