Terénní programy - Rozkoš bez rizika

Smyslem terénních programů R-R je vyhledávat a kontaktovat zejména ženy poskytující placené sexuální služby v jejich pracovním prostředí (kluby, priváty, venkovní stanoviště aj.) a poskytovat jim pomoc. Služba usiluje zejména o snížení negativních sociálních a zdravotních důsledků spojených s poskytováním placených sexuálních služeb.
Naším cílem je snižování rizik spojených s poskytováním placených sexuálních služeb prostřednictvím informací, preventivně – edukačního poradenství týkajícího se zásad bezpečnějšího sexu, bezpečnosti práce a jiných dle potřeb klientek.
Empowerment žen - zplnomocňování a posilování klientek k vytváření vlastních limitů a hranic v profesi i v osobním životě a také odkazování na návazné služby poradenských center R-R (či jiné služby dle potřeby klientky) . V centrech může být poskytnuto komplexnější poradenství, včetně pomoci při odchodu ze sexbyznysu. Cílem není motivovat ženy k odchodu, ale nabízet pomoc a podporu i v tomto tématu. V takových případech nabízíme poradenství a terapeutické doprovázení.
 
Garantka ze Sítě DP vám poskytne telefonickou konzultaci nebo možnost nahlédnout do aktivit a zkušeností z praxe.
 
 
Dobré praxe: 

Bc. Monika Kochlöflová

Kontakt

E-mail: 
budejovicko@rozkosbezrizika.cz
Telefon: 
775 133 133
Kraj: 
Jihočeský kraj
Město: 
České Budějovice

O garantovi

Funkce: 
Koordinátorka terénní práce v Jihočeském kraji
  • Garantka vystudovala sociální práci a pedagogiku.
  • V organizaci Rozkoš bez rizika, z. s. založené v roce 1992 začala pracovat jako terénní pracovnice již před deseti lety.
  • Nyní je vedoucí poradenského centra a koordinátorkou terénní práce v Jihočeském kraji.
  • Během své dlouholeté praxe v terénu nasbírala zkušenosti a znalosti v oblasti této problematiky a byla svědkem změn, které se na prostituční scéně odehrály.

Seznam oblastí

Zdraví

Dobré praxe