Rozkoš bez rizika

Empowerment žen - zplnomocnit a posilovat klientky k vytváření vlastních limitů a hranic při práci v sexbyznysu i v osobním životě.

Aplikace inovativních přístupů v oblasti sociálního začleňování

Podílíme se na identifikaci žen – obětí obchodu s lidmi či sexuálního vykořisťování. Jsme největší organizací, která pracuje se ženami přímo v terénu. Monitorujeme celou scénu sexbyznysu fyzickými návštěvami (kluby, priváty, venkovní stanoviště), sledováním erotické inzerce a zákaznických diskusních serverů, a reagujeme na její změny a trendy, které se objevují. Zaměřujeme se i na manažery a manažerky night klubů, privátů, se kterými hovoříme o rizikovém chování v sexbyznysu a o možnostech nákazy a prevence pohlavně přenosných infekcí. Pořádáme i speciální akce zaměřené na zákazníky sexuálních pracovnic (např. testování zákazníků na HIV). 
Přinášíme inovativní preventivní nástroje – např. připravujeme e-learningové kurzy pro ženy pracující v sexbyznysu a jejich zákazníky. 

Využití stávajících integračních nástrojů s inovativním prvkem

Přinesli jsme do ČR téma sexuální asistence pro osoby s handicapy – službu, která funguje v zahraničí. Zajistili jsme proškolení klientek R-R v sexuální asistenci a dalších pomáhajících pracovníků a pracovnic. Navázali jsme spolupráci se službami hájícími zájmy osob s handicapy a nabízíme kurzy a vzdělávání zaměřené na práci se sexualitou osob s handicapy.

Zavádění nových integračních opatření s potenciálem jejich šíření do dalších měst

Publikujeme a přinášíme zkušenosti ze zahraničí v oblasti legalizace prostituce, bezpečnějších zón pro poskytování sexuálních služeb na ulici (tzv. tippelzóny), severských přístupů k prostituci apod. Připomínkujeme navrhovanou legislativu k prostituci (zákon o regulaci prostituce), snažíme se dekriminalizaci a přinášíme pohled sexuálních pracovnic. Upozorňujeme na prohlubující sociální problémy žen v souvislosti s vymáháním obecních vyhlášek proti prostituci. 
Jako první jsme přinesli do ČR téma sexuální asistence pro osoby s handicapy – službu, která funguje v zahraničí. Zajistili jsme proškolení klientek R-R v sexuální asistenci a dalších pomáhajících pracovníků a pracovnic. Navázali jsme spolupráci se službami hájícími zájmy osob s handicapy a nabízíme kurzy a vzdělávání zaměřené na práci se sexualitou osob s handicapy.
 

typ řešené oblasti dobré praxe: oblast zdraví - zmenšit rizika postihující zvláště ohrožené skupiny lidí, a to zejména u žen poskytujících placené sexuální služby

https://www.rozkosbezrizika.cz

Region: 
Jihočeský kraj
Kraj: 
Jihočeský kraj
Velikost obce: 
50.000 - 99.999