Síťování ambulantních služeb pro gamblery a patologické hráče

V letošním roce se obecně prospěšná společnost Magdaléna spolu se spolupracujícími partnery, Laxus/Semiramis z. ú. a Prostor Plus, o. p. s. zapojili do projektu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Jeho záměrem je usnadnit patologickým hráčům a jejich blízkým přístup k účinné terapii. Součástí projektu je informační kampaň, která si klade za cíl oslovit hráče přímo v terénu, ale také skrz média nebo odborníky v pomáhajících profesích (lékaře, sociální odbory, úřady práce, dluhové poradny apod.). Zároveň poskytují vzdělávací aktivity pro učitele v oblasti prevence patologického hráčství. 

Pokud tedy vzděláváte nebo pracujete s mládeží, obraťte se na Centrum primární prevence organizace Magdaléna, o.p.s., kde vám mimo jiné nabízí služby týkající se problematiky patologického gamblerství. Pokud pracujete s lidmi ve Středočeském kraji a máte za to, že se s hráči setkáváte, organizace poskytují letáčky a další propagační materiály, které můžete šířit.

 

 

Hana Lukešová

Kontakt

E-mail: 
lukesova@magdalena-ops.cz
Telefon: 
731 625 960
Kraj: 
Středočeský kraj
Město: 
Příbram, Beroun, Benešov, Praha – východ, Praha - západ

O garantovi

Funkce: 
Vedoucí Centra primární prevence
  • Primární prevenci se věnuji od roku 2006, kdy jsem začínala jako lektorka primární prevence v Kontaktním centru Příbram. Během 10 let se v oblasti primární prevence mnoho změnilo.
  • Konkrétně u nás vzniklo samostatné Centrum primární prevence, která má v současné době 7 úvazků na hlavní pracovní poměr a 11 externích pracovníků. Dříve se prevence zaměřovala spíše na drogovou problematiku, ale nyní se věnujeme celé paletě rizikového chování (od sebevědomí přes šikanu a virtuální svět po předsudky a bezpečné sexuální partnerství). Během této doby jsem se primární prevenci věnovala stále jako lektorka a postupem doby jako zástupce vedoucí a od roku 2014 jako vedoucí Centra.
  • V současné chvíli se věnujeme vzdělávání žáků na základních i středních školách, nevyjímáme ani praktické školy. Naše programy jsou rozdělené na všeobecnou prevenci a na prevenci selektivní. Dále se velice intenzivně věnujeme vzdělávání pedagogů, pro které máme připravené strukturované metodiky pro práci s žáky.
  • Důležitou součástí je také vzdělávání rodičů. Mimo jiné se nám také podařilo otevřít nízkoprahové zařízení pro děti a mládež MeziČas, které sídlí v Benešově. Od roku 2014 je Centrum primární prevence certifikovanou službou MŠMT. Jsem ráda, že jsem mohla být součástí takto progresivně se rozšiřující služby po celou dobu.
  • Magdaléna o.p.s.

Seznam oblastí

Vzdělávání a volný čas