Pouliční fotbalová liga - Světlo Kadaň

Posláním sekce je usilovat o předcházení rizikového chování a pozitivní změnu ve způsobu života dětí, mládeže a dospělých, kteří se mohou ocitnout, nebo se nacházejí v nepříznivé sociální situaci (ohroženost sociálně nežádoucími jevy, rizikové sociální prostředí, vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností, sociální vyloučení).
Cílem sekce je vytvářet podmínky pro poskytování služeb sociální prevence, které přispívají k předcházení rizikového chování a sociálního vyloučení. Vzájemně propojovat vlastní služby a služby v regionu tak, aby byla nepříznivá situace klientů řešena co možná nejkomplexněji, a pružně reagovat na potřeby cílové skupiny ve smyslu vytváření nových možností pro práci s ní.
Sekce řeší - Prevenci rizikového chování a Prevenci sociálního vyloučení. Cílovou skupinou sekce jsou lidé, kteří jsou ohroženi nebo prožívají nepříznivou sociální situaci vedoucí k rizikovému způsobu života a sociální vyloučení.
 
Řešíte-li podobné situace v rámci sociální prevence, přijeďte se podívat do Kadaně.
Dobré praxe: 

Jana Černá

Kontakt

E-mail: 
nzdmdopatra.svetlozs@seznam.cz
Telefon: 
725 543 166
Organizace: 
Kraj: 
Ústecký kraj
Město: 
Chomutov

O garantovi

Funkce: 
Pracovník v soc. službách, koordinátor projektu Pouliční liga Kadaň
  • Vystudovala jsem bakalářský obor Sociální a kulturní antropologie na filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni
  • Od roku 2014 pracuji jako pracovník v sociálních službách v NZDM DOpatra, Světlo Kadaň z.s. a od roku 2015 jsem koordinátorem Pouliční fotbalové ligy.
  • Svůj přínos vidím především v tom, že díky neustálému kontaktu s účastníky turnajů, které vídám nejen během fotbalových soutěží, ale i v rámci NZDM DOpatra a terénní práce, se mi podařilo namotivovat některé hráče ze sociálně znevýhodňujícího prostředí k docházení do organizovaného sportu.
  • Tyto děti často nejsou zvyklé trávit svůj volný čas smysluplně a pravidelné docházení do kroužků neznají.
  • Organizovaný sport nabízí těmto dětem prostor, kde se mohou setkávat se svými vrstevníky z majority a slouží tak jako nástroj sociálního začleňování.

Seznam oblastí

Vzdělávání a volný čas