Pojďte trávit volný čas aktivně ...

Služba Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež KOLÁRKA je poskytována v přirozeném prostředí klientů – na hřištích, sídlištích, parcích a jiných místech v Kolíně.

Velký terén
Kontaktování a předávání základních informací o činnosti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Pracovníci pro takto volený terén využívají také jízdních kol, bruslí, koloběžek. Současně nabízí aktivní způsob trávení volného času a individuální poradenství.

Freestyle terén
Probíhá na jednom místě v Kolíně formou zážitkové aktivity (slackline, petanque, kubb, kola BMX aj.). Do aktivit mohou vstoupit stávající i noví klienti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Nabízí aktivní způsob trávení volného času, individuální poradenství a informační servis.

Organizace v rámci poradenství poskytuje také poradenské služby rodičům a rodinným příslušníkům pečující o děti a mládež ve věku od 13 – 26 let. Nabízí bezpečný prostor pro sdílení rodinné situace a pomoc a podporu v hledání možných řešení.

Kontaktujte garantku ze Sítě garantů a domluvte si návštěvu v našem Nízkoprahovém zařízení.

 

 

Dobré praxe: 

Ing. Zuzana Jarošová

Kontakt

E-mail: 
zuzana.jarosova@prostor-plus.cz
Telefon: 
725 490 727
Organizace: 
Kraj: 
Středočeský kraj
Město: 
Kolín

O garantovi

Funkce: 
Vedoucí projektového oddělení
  • Ing. Zuzana Jarošová se již několik let věnuje práci na projektech se zaměřením na sociální služby.
  • Pomáhala připravovat provozní i investiční projekty na sociální služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, Sociálně aktivizační služby či Terénní programy aj. na Kolínsku a Kutnohorsku.
  • NZDM Kolárka Kolín je progresivní sociální službou cílenou na mladé dospívající ve věku 15 – 26 let, kteří se nemohou či nechtějí zařadit do běžného života a selhávají tak ve své roli mladých dospělých.

Seznam oblastí

Sociální služby