Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově

Jednou ze základních aktivit projektu je předškolní vzdělávání. V průběhu realizace této klíčové aktivity budou realizovány programy s cílem připravit děti ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí k začleňování do mateřských škol hlavního vzdělávacího proudu.
 
Jak to děláme?
  • Zajišťujeme provoz předškolního Centra podpůrné péče v SVL pro děti se sociálním znevýhodněním, podporujeme adaptaci dítěte a jeho rodiny v mateřské škole.
  • Zaměřujeme se na rozvoj prosocionálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí.
  • Pořádáme vzdělávací aktivity pro rodiče v oblasti rané péče, metodická práce rodičů s jejich dětmi.
  • Pomáháme rodinám v oblasti vzdělávání dítěte, podpora rodinám při jednání s organizacemi zaměřenými na poskytování vzdělávacích a sociálních služeb.
  • Pravidelně se účastníme setkávání účastníků platformy pro tato témata.
 
Kontaktujte ředitele školy pana Handlíře a zkuste implementovat úspěšné kroky i ve vaší škole.
 

Karel Handlíř

Kontakt

E-mail: 
handlir@zsjnkrnov.cz
Telefon: 
739 040 461
Kraj: 
Moravskoslezský kraj
Město: 
Krnov

O garantovi

Funkce: 
Ředitel školy
  • V roce 2009 vytvořil systém podpory sociálně znevýhodněných žáků pro ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17, která se pravidelně inovuje a bez přerušení realizuje do současnosti.
  • 1. 1. 2010 – 31. 12. 2014 ve spolupráci NO Reintegra prostřednictvím projektu OP VK realizoval a řídil nastavení, rozšíření a 2 pilotní ověření tohoto systému na ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17.
  • 1. 9. 2014 – 30. 6. 2015 ve spolupráci s městem Krnov a s NO Reintegra, za podpory projektu z OP VK se podílel na rozšíření systému podpory na všechny základní školy v Krnově.
  • Podílí se na realizaci projektových aktivit a spolupracuje s managementem projektu v rámci OP VVV.

Seznam oblastí

Vzdělávání a volný čas