NZDM Pixla

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pixla nabízí dětem a mladým lidem smysluplné trávení volného času v bezpečném prostředí klubu v centru Plzně. Pracovníci dětem pomáhají se školou, s hledáním práce a bydlením a dalšími problémy, se kterými si mladí sami nevědí rady. NZDM Pixla pracuje s neorganizovanými dětmi a mládeží, které pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí z Plzně a blízkého okolí, od počátku školní docházky do jejich 20 let věku. 
 
Cílem NZDM Pixla je předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování dětí a mládeže a zvýšit jejich schopnost zvládat obtížné situace. Pomocí různých volnočasových aktivit posilujeme také jejich sociální schopnosti a dovednosti. Pravidelnými programy děti aktivizujeme k pravidelným zájmům a činnostem. V neposlední řadě se snažíme posilovat jejich hodnoty vzdělávání ať už pravidelným doučováním či jednorázovou pomocí s referáty a úkoly. Na klubu jsou každý den alespoň 3 pracovníci, kteří uživatelům služby nabízejí různé volnočasové aktivity a pomáhají jim s domácími úkoly, s využíváním internetu, nebo si jen tak povídají. 
 
Řešíte-li ve vaší organizaci podobné problémy, zeptejte se, jak to dělají v Pixle.
Dobré praxe: 

Jakub Václavů

Kontakt

E-mail: 
vaclavu@ponton.cz
Telefon: 
773 334 363
Organizace: 
Kraj: 
Plzeňský kraj
Město: 
Plzeň, Příbram

O garantovi

Funkce: 
Ředitel spolku
  • Jakub Václavů působí na pozici ředitele spolku Ponton 5 let. Předtím byl 7 let terénním sociálním pracovníkem a zároveň 8 let pracuje jako lektor probačních programů.
  • Celý profesní život se orientuje na práci s dětmi a mladými lidmi ze sociálně vyloučeného prostředí, zejména pak na Romy a mladistvé delikventy.
  • Výslednicí zkušeností a aktuálních možností byl mimo jiné projekt Jsem Ready, který se zaměřoval na spolupráci s mladistvými ze tří výchovných ústavů, kteří měli výchovný ústav opustit a vkročit do běžného života.

Seznam oblastí

Bezpečnost a prevence kriminality

Dobré praxe