Malé technické služby

Hlavním cílem bylo napomoci zaměstnanosti a zvýšit šance na uplatnění se na otevřeném trhu práce pro osoby dlouhodobě nezaměstnané s dalšími sociálními znevýhodněními prostřednictvím sezónních pracovních míst.
Malé technické služby měly za cíl maximálně udržovat pořádek v západní části města Bruntál, jež zasahuje také sociálně vyloučenou lokalitu. Zaměstnanci uklízeli drobný odpad, shromažďovali na určené místo velkoobjemový odpad, sekali trávu, upravovali ostatní porost.
 
Činnost sledovala dva hlavní cíle: 
  1. zajistit krátkodobou práci pro osoby dlouhodobě nezaměstnané s dalšími sociálními exkluzemi (příslušníci romské etnické menšiny, osoby s nízkým potenciálem vzdělání a praxe, osoby nad 50 let věku)
  2. zajistit čistotu a pořádek v západní části města, zejména v sociálně vyloučené lokalitě.
Naším záměrem bylo zaměstnat ve veřejně prospěšných pracích, počínaje rokem 2016, až sto lidí ročně na činnostech charakteristických pro Malé technické služby. Liga, o. p. s. se do těchto plánů aktivně zapojila a nabídla cílenou spolupráci při přípravě dlouhodobě nezaměstnaných na vstup do zaměstnání.
 
Široká škála aktivit a řešení, které Liga, o.p.s. nabízí, jsou po telefonické nebo emailové konzultaci k dispozici také zájemcům, kteří se chtějí přijet podívat a navázat spolupráci dle jejich potřeb a specifik.
 
Dobré praxe: 

Jana Juřenová

Kontakt

E-mail: 
jana.jurenova@ligabruntal.cz
Telefon: 
603 523 876
Organizace: 
Kraj: 
Moravskoslezský kraj
Město: 
Bruntál

O garantovi

Funkce: 
Ředitelka
  • Jana Juřenová je více než 12 let ředitelkou obecně prospěšné společnosti LIGA Bruntál, která se zabývá sociálními službami určenými pro děti, mládež a rodiny, a zabývá se také aktivitami sociálního podnikání a sociální ekonomiky.
  • Jedním z hlavních cílů její činnosti je zvyšování zaměstnatelnosti a zaměstnanosti osob sociálně, či zdravotně znevýhodněných, dlouhodobě nezaměstnaných, s kumulací sociálních hendikepů. Má za sebou praxi sociálního pracovníka, garanta a mentora sociálního podnikání, je poradcem pro vznik a rozvoj sociálně podnikatelských projektů a aktivit. Založila dva sociální podniky, jeden z nich funguje již dvanáctým rokem.
  • Za dobu jejího působení LIGA vytvořila nebo umístila na volných pracovních místech více než 320 dlouhodobě nezaměstnaných osob s dalšími znevýhodněními, mezi něž patří vyšší věk nad 55 let, nízký potenciál vzdělání, absence praxe, péče o děti do 15 let, příslušnost k romské etnické menšině, zdravotní omezení.
  • Jana Juřenová je také prezidentkou Klastru sociálních inovací a podniků SINEC, který v Moravskoslezském kraji začleňuje 43 sociálních podniků a aktérů sociálního podnikání.

Seznam oblastí

Zaměstnanost, sociální podniky