Krok po kroku z dluhů

Klientčin manžel si v minulosti vzal úvěr od banky. Hradil řádně, ale v době, kdy onemocněl, začal mít s úhradami potíže. Vzpomněl si ale, že když si úvěr bral, pravděpodobně si sjednal a hradil pojištění proti neschopnosti splácet. Společně s pracovnicí kontaktovali pojišťovnu a ukázalo se, že jeho pojištění se skutečně vztahuje i na nemoc. Klientčin manžel tedy uplatnil svůj nárok, zaslal pojišťovně veškerou dokumentaci, kterou požadovala, s pomocí pracovnice vyplnil formulář a pojišťovna jeho nárok uznala. Po dobu nemoci budou tedy splátky hrazeny z jeho pojištění.
 
Paní Anna a její manžel nenechali svou nepříznivou situaci dojít tak daleko, že by přišli o bydlení či se dostali do exekuce. Protože byli motivováni své problémy řešit aktivně, v průběhu půl roku se podařilo jejich situaci stabilizovat.
Nyní paní Anně zbývá doplatit poslední splátku dluhu na nájemném, soustředí se na manželovo zdraví a je v kontaktu s pracovnicí. Daří se jí docela dobře a je ráda, že se z problémů dostala. 
 
Dluhové poradenství řešíme s našimi klienty a o úspěšná řešení a zkušenosti se rádi se zájemci z řad jednotlivců i organizací podělíme.
 
 
Dobré praxe: 

Mgr. Denisa Sedláčková

Kontakt

E-mail: 
denisa.sedlackova@iqrs.cz
Telefon: 
733 127 470
Organizace: 
Kraj: 
Jihomoravský kraj
Město: 
Brno

O garantovi

Funkce: 
Vedoucí programu pro rodiny

Denisa Sedláčková pracuje v organizaci IQ Roma servis jako vedoucí programu PRO RODINY, který se zaměřuje na komplexní podporu znevýhodněných, především romských rodin. Současně koordinuje vzdělávací aktivity Akademie Diversitas, která nabízí vzdělávací kurzy, stáže, konzultace, facilitace a další služby pro odbornou i širší veřejnost. IQ Roma servis pracuje již více než 12 let v oblasti dluhové problematiky, především na úrovni klientské práce a poradenské činnosti. Posledních více než 5 let poskytujeme také profesionální právní podporu v oddlužení (příprava na oddlužení, podání k soudu, provedení klienta celým procesem oddlužení apod.). Současně naše pedagogické programy (nízkoprahové zařízení, vzdělávací aktivity, program pro středoškoláky atd.) realizují aktivity zaměřené na prevenci zadluženosti a zvyšování finanční gramotnosti. V rámci Akademie Diversitas nabízíme také kurzy a stáže pro odbornou veřejnost, které připravují pracovníky na pomoc klientům v oblasti zadluženosti.

Seznam oblastí

Management dluhů a oddlužování

Dobré praxe

Seznam lokalit

Brno