Zatočíme s dluhy

Dluhová problematika se dotýká nejen lidí žijících v sociálním vyloučení, ale celé společnosti. Problém je často znásobován nekalými praktikami společností poskytujících úvěry, nejasnými postupy při vymáhání dluhů či nevhodnými až nezákonnými postupy exekutorů. IQ Roma servis se oblasti dluhů a zadluženosti věnuje již mnoho let. Klientům nabízíme dluhové poradenství, pomoc orientací v dluzích, jejich velikosti, podmínkách a také prioritě dluhů pro jejich řešení. V případě, že narazíme na nekalé praktiky společností či jednotlivců, pomáháme klientům s právní obranou a naplňování jejich práv (získávání zpět neoprávněných poplatků, snižování dluhů atd.) Návazně na dluhové poradenství nabízíme profesionální pomoc při oddlužení, které při splnění zákonných požadavků a dodržení podmínek umožňuje úplné zbavení se dluhů. Nabízíme také služby v oblasti prevence. Nejen formou informačních kampaní pro dospělé klienty, ale především formou vzdělávacích kurzů a her pro děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit. Touto formou zvyšujeme jejich finanční gramotnost a povědomí o rizicích zadluženosti. Nabízíme deskovou hru LOVE, interaktivní hru vhodnou pro nízkoprahová zařízení – Komu se nelení, tomu se zelení a vzdělávací kurz PRACHY. Naše služby nabízíme pro klienty zdarma a ve vysoké kvalitě.

Aplikace inovativních přístupů v oblasti sociálního začleňování

Právě zadluženost se velkou měrou vyskytuje v sociálně vyloučených lokalitách. Tzv. byznys s chudobou se projevuje i zde. Nekalé praktiky společnosti, exekutorů a dalších subjektů dopadají na ty nejchudší, kteří se mnohdy v problematice neorientují, neznají svá práva, nedohlédnou důsledky svých rozhodnutí a dostávají se do tzv. spirály zadluženosti. Pomáháme lidem sociálně vyloučeným získat přehled o své situaci, jaká mají práva, jaká řešení se jim nabízí tak, aby se jejich dluhy neprohlubovaly. Naším prvním cílem je stabilizace jednotlivců a rodin (aby nepřišli o bydlení a dále se nezadlužovali) a dále pak hledání cest na snižování či úplné zbavení se dluhů. Nástroj oddlužení je efektivním způsobem, který stabilizovaným klientům může nabídnout cestu z velmi stresujícího života v dluzích a narůstajících penále. V případě, že se setkáme s neprávem či nekalými praktikami, pomáháme právně situaci řešit a vymáhat práva klientů, kteří se sami neumí bránit. Také prevence a informovanost by měla být cílena do sociálně vyloučených lokalit, které se stávají terčem nekorektních podnikání, včetně nabídek oddlužení, které jsou nereálné a klienti za ně zaplatí obrovské sumy. 

Využití stávajících integračních nástrojů s inovativním prvkem

Náš přístup stojí na několika běžně využívaných prvcích sociální a poradenské práce. Poradenská činnosti a informování klienta, poučení o právech a povinnostech, preventivní činnost zaměřená na specifickou cílovou skupinu (ať už se jedná o mladé či obecně lidi žijící v sociálním vyloučení a chudobě). Pro klienty, kteří jsou připravení a splňují zákonné podmínky, využíváme institutu oddlužení. Hlavní inovací je především propojení a kontinuita veškerých nabízených služeb. Poradenství připravuje klienta na jeho cestu zbavení se dluhů, navazujeme právní podporou, která nejdříve hledá, zda vše v oblasti vymáhání dluhů probíhá v souladu s legislativou a dle toho může právník zasáhnout do jednání se společnostmi či exekutory. Samotné oddlužení vždy podáváme pouze v případě, že klient splňuje veškeré podmínky a je zde tedy předpoklad, že na oddlužení dosáhne. Návazně pomáháme klientům se stabilizací rodinné situace (hledání zaměstnání, bydlení apod.). Cílem je dlouhodobá individuální práce vedoucí k úplnému zbavení se dluhů. I v době, kdy u klienta probíhá oddlužení, nabízíme podporu při potížích, či jen monitorujeme úspěšnost procesu. Dlouhodobě realizujeme také informační a preventivní činnost, abychom do budoucnosti předcházeli upadnutí dalších lidí do dluhové pasti. 

Zavádění nových integračních opatření s potenciálem jejich šíření do dalších měst

Jedná se o metody práce a přístupy, které nejsou omezeny velikostí obce či podmíněny lokálně. Důraz je kladen na orientaci v oblasti zadluženosti a související legislativy. Naše praxe je využitelná pro všechny cílové skupiny lidí ohrožených zadlužeností a oběti nekalých praktik (lidé žijící v sociálním vyloučení, senioři apod.). V rámci naší praxe se snažíme vnášet profesionální znalost podpory při zadluženosti a přípravu k oddlužení do agendy sociálních pracovníků, tak aby veškerá práce nebyla pouze záležitostí profesionálních právníků. Preventivní aktivity jsou pak vhodné především pro děti a mládež, jejich realizace je možná jak ve školním prostředí, tak ve volnočasových aktivitách.
 
Region: 
Brno
Kraj: 
Jihomoravský kraj
Velikost obce: 
100.000 a více