Inkluze do škol

Cílem projektu Inkluze do škol je snížit školní neúspěšnost dětí na základních školách napříč městem Děčín. Nastavit na všech školách ve městě systém, jak pracovat s dětmi, které mohou být ohrožené školním neúspěchem.

Chceme zavést inkluzivní vzdělávání na všech školách a vytvořit prostředí pro sdílení dobré praxe mezi nimi. Snažíme se nastavit spolupráci jednotlivých škol a magistrátu města Děčín tak, aby došlo k vyvtvoření proinkluzivního prostředí napříč městem Děčín. S tím nám pomáhá organizace Člověk v tísni, která má s inkluzivním vzděláváním a metodickou podporou zkušenosti. Na jednotlivých školách vzniknou školní poradenská pracoviště, tzv. inkluzivní týmy, skládající se ze školního psychologa, koordinátora inkluze a asistentů pedagoga.

Tento „inkluzivní tým“ bude zajišťovat práci s cílovými skupinami a metodickou podporu ostatním pedagogickým pracovníkům. Budou proškoleny celé pedagogické sbory i vedení školy v rámci inkluzivního vzdělávání. 

Kontaktujte paní ředitelku, chcete-li o projektu vědět více, nebo hledáte-li školu s úspěšně zavedeným inkluzivním vzděláváním.
 

Mgr. et Bc. Alena Tomášková

Kontakt

E-mail: 
alena.tomaskova@machovka.cz
Telefon: 
723 536 763
Kraj: 
Ústecký kraj
Město: 
Děčín

O garantovi

Funkce: 
Ředitelka
  • Od 1. 9. 2016 je jedním z garantů projektu Inkluze do škol, který v rámci OP VVV realizuje Magistrát města Děčína.
  • 2011 – 2015 vytváření vlastních podpůrných opatření v rámci Rozvojového programu na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním
  • 2003 – 2016 zapojení do Rozvojového programu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním (v současné době dvě pracovní místa)
  • 2003 – 2016 práce s asistenty pedagoga (v současné době 10 pracovních míst) 2013 – zapojení do rozvojového programu MŠMT Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií, systémově – proškolen celý pedagogický sbor
  • 2009 – 2012 spolupráce s pracovištěm IPPP ČR CPIV Most v rámci realizace systémového projektu „Centra podpory inkluzivního vzdělávání“ (CPIV)
  • 2001 – 2004 projekt realizovaný Nadací Open Society Fund, Praha, později OS AISIS, Kladno „Škola pro všechny“ (projekt podpory vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí), 10 škol z ČR

Seznam oblastí

Vzdělávání a volný čas