Ethnic Friendly Housing

Projekt navazuje na dlouhodobou snahu o zlepšení podmínek na trhu s bydlením pro lidi, kteří jsou diskriminováni na základě svého etnického původu nebo jiných předsudků. Jde zejména o romské rodiny, matky samoživitelky a další osoby v obtížných situacích.

Chceme zprostředkovat šance na férové bydlení lidem, kteří přes svou složitou životní situaci neztratili odhodlání a schopnosti potřebné k důstojnému a odpovědnému životu. Chceme rovněž využít potenciál, který je v naší společnosti, a přispět k tomu, aby byly překonány bariéry strachu a předsudků mezi majiteli a pronajímateli bytů a domů na straně jedné a jejich možnými nájemci z řad našich klientů na straně druhé. Kvalitní a dostupné bydlení, navázané v případě potřeby na profesionální sociální služby, je jedním z předpokladů lepšího soužití a života nás všech. 

Rádi zájemcům poskytneme informace týkající se problematiky bydlení. Uvidíte, že v tom nejste sami. Nabízíme konzultace po telefonu a emailu. Domluvte si návštěvu, rádi s vámi budeme sdílet naše zkušenosti.

 

 

Jakub Čihák

Kontakt

E-mail: 
jakub@r-mosty.cz
Telefon: 
608 435 355
Organizace: 
Kraj: 
hl. město Praha
Město: 
Praha

O garantovi

Funkce: 
Ředitel
  • Garant je ředitelem organizace, která se od roku 1992 věnuje romské inkluzi, od roku 2007 působí jako poskytovatel několika registrovaných sociálních služeb a akreditovaného vzdělávání pro pedagogy a sociální pracovníky. Tyto služby doplňuje fakultativními a návaznými aktivitami, zpravidla tam, kde selhávají k tomu určené veřejné služby (bydlení, zaměstnanost, odlehčovací služby, předškolní vzdělávání).
  • Projekt Férové bydlení je afirmativní aktivitou zaměřenou na romské jednotlivce i rodiny, kterým pomáhá získat standardní nájemní smlouvu na volném trhu a nájemní vztah si udržet. A priori slouží klientkám Azylového domu R-Mosty, které jsou ve fázi, kdy chtějí z AD odejít do standardního bydlení.
  • Garant je stejně jako jeho organizace silným příznivcem standardů kvality v sociálních službách, ale ty mají bohužel v českém prostředí při inkluzi a boji s chudobou svoje limity - zejména možné příjmy klienta a úpadek nájemního bydlení v obcích spojený s politickou nevůlí řešit sociální politiku obce také inkluzí bytovou.

Seznam oblastí

Sociální bydlení