Stavzem – sociální podnik

Firma Stavzem s.r.o. je sociální podnik založený v roce 2009 jednatelem Lukášem Bršťákem. Je nositelem značky Ethnic friendly od roku 2011. Zaměstnává osoby s různým znevýhodněním na trhu práce například Romy, dlouhodobě nezaměstnané nebo osoby nad 50 let věku a jiné. Čím se může pochlubit, je fakt, že je na trhu již 7 let, stále prosperuje a funguje i bez dotací.

  • Firma získává zakázky malého a středního rozsahu jako je obnova chodníků, různé výkopové práce anebo sekání trávy.
  • Tyto práce jsou schopni provádět i méně kvalifikovaní lidé, kteří nemají dostatečnou kvalifikaci a někdy i žádnou praxi. Při těchto pracích si osvojují pracovní návyky a získávají praxi důležitou pro další uplatnění se na trhu práce. 
  • Ve firmě máme nastavené podmínky tak, aby  zaměstnanci nebyli od začátku vystaveni maximálnímu pracovnímu nasazení a mohli postupně nabíhat na běžný pracovní režim. Například v případě absence nebo pozdních příchodů nejsou nijak sankcionování a snažíme se domluvou vysvětlit důležitost dobré pracovní morálky.
 

Aplikace inovativních přístupů v oblasti sociálního začleňování

Pokud vůbec budeme v případě našeho sociálního podniku mluvit o aplikaci inovativních přístupů, bude se jednat nejvíce o aplikaci procesní inovace. Oblast sociálního podnikání je sice dostatečně popsána, ale způsob, jakým v naší firmě propojujeme podnikatelské aktivity s přístupem k pracovníkům z cílových skupin je určitě, minimálně z regionálního hlediska, inovativní. Zejména v oblasti zavádění nových modelů podnikání do praxe.

Využití stávajících integračních nástrojů s inovativním prvkem

Náš sociální podnik působí v regionu Odersko. Hlavním integračním nástrojem v této oblasti je SPSZ Odry, vypracovaný Agenturou pro sociální začleňování. Naše firma přispěla k tvorbě tohoto plánu a svou činností se snažíme naplňovat aktivity a opatření, které SPSZ pro oblast Odersko stanovil.

Zavádění nových integračních opatření s potenciálem jejich šíření do dalších měst

Myslíme, že naše firemní praxe v oblasti sociálního podnikání je aplikovatelná ve všech okolních regionech.

 

Region: 
Odersko
Kraj: 
Moravskoslezský kraj
Velikost obce: 
2.000 - 4.999