Mobilní terénní práce

Dětem a mladým lidem ve vyloučených lokalitách nejsou dostupné sociální služby a poradenství. Jejich ohrožení hlubším sociálním vyloučením tak roste. Postřednictvím kontaktu s dětmi se pracovníci projektu dostávají do kontaktu s jejich rodiči i širším okolím. Z hlediska nákladovosti nebylo by efektivní, aby v lokalitách vznikla kamenná služba, a proto jsme zakoupili dva skříňové vozy zn. Mercedes a nechali udělat jejich vestavbu tak, aby sloužila jako pojízdný klub pro děti. Vybavení je jednoduché: sezení kolem stolu, herní pomůcky, vybavení pro volný čas, plátno, projektor, notebook. Většina aktivit probíhá vně vozu, uvnitř dle fyzické kapacity.

Vozy v terénu (vyloučených lokalitách) provozují dvě organizace, a to Diakonie Západ a Kotec, o.p.s. ČAS poskytuje metodickou podporu a po skončení projektu vozy za symbolický poplatek organizacím prodá, za podmínky, že je budou dále provozovat ke stejnému účelu. Kromě školy, vrstevnických a rodinných vztahů se pracovníkům daří pracovat i s rodinami dětí (dluhové poradenství apod.)

Aplikace inovativních přístupů v oblasti sociálního začleňování

Projekt jsme celý koncipovali jako pilotní. V době jeho přípravy v ČR podobný typ práce téměř neexistoval. Inspirovali jsme se v zahraničí (Holandsko), kde jsme měli možnost vidět autobus upravený jako prostor pro děti, který jezdil po Maastrichtu a navštěvoval různé lokality dle toho, jak se cílová skupina vyskytovala, vznikala a zanikala. Zásadním pro nás bylo vymyslet vestavbu funkčně a nenákladně – řešili jsme hodně technické parametry – topení, osvětlení, elektřinu, WC, tekoucí voda, kuchyňku. S dnešními poznatky bychom vozy řešili jinak, jednodušeji.

Využití stávajících integračních nástrojů s inovativním prvkem

Je velkou výhodou, když mobilní terénní práci vykonává organizace, která má již zkušenost s prací s cílovou skupinou (v našem případě děti a mládež) a zejména metodou práce – kontaktní prací, streetworkem, principem nízkoprahovosti. Dále je výhodou, pokud organizace disponuje navazujícími službami, odborným poradenstvím apod. a pracuje v síti dalších služeb, včetně samosprávy, OSPOD, občanských poraden atd. Důraz jsme od začátku kladli na jednotlivé pracovnice a pracovníky, jejich zkušenost se s kontaktní prací a jejich další vzdělávání.

Zavádění nových integračních opatření s potenciálem jejich šíření do dalších měst

Je potřeba zvážit, do jakých lokalit se tato služba hodí, v jakých intervalech do lokalit jezdit, jak dlouho tam pobývat, jaké vzdálenosti mezi lokalitami jsou únosné, aby pracovníci nestrávili více času na cestách než přímou prací.

 

Region: 
Plzeňský a Karlovarský kraj
Kraj: 
Plzeňský kraj
Velikost obce: 
Nelze specifikovat