Bílý nosorožec, o.p.s. - Sociálně aktivizační služby

 

Nezisková organizace Bílý nosorožec, o.p.s. je registrovaným poskytovatelem sociální služby s názvem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a od roku 2008 je pověřena k výkonu sociálně právní ochrany dětí a mládeže v rozsahu daném pověřením. 

  • poskytování sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ – cílová skupina rodiny s dětmi, ohrožené nepříznivou sociální situací, sociálním vyloučením v lokalitě Mariánské Hory a Hulváky
  • výkon sociálně právní ochrany dětí a mládeže 
  • realizaci výchovně-vzdělávacích (resocializačních) programů (děti a mládež v péči kurátorů, školy v rámci Ostravy, uživatelé spolupracujících organizací poskytujících služby sociální prevence)
  • realizaci projektů zaměřených na podporu uplatnění se na trhu práce (cílová skupina: příslušníci etnických menšin, osoby z jiného sociokulturního prostředí, osoby romského etnika, osoby se zdravotním postižením, které jsou nezaměstnané nebo ztrátou zaměstnání ohrožené).

 

Máte-li pocit, že řešíte podobné problémy, domluvte si konzultaci po telefonu nebo schůzku přímo s garantem organizace panem Šarinou.

Lukáš Šarina, DiS.

Kontakt

E-mail: 
tym@bilynosorozec.cz
Telefon: 
774 789 841
Kraj: 
Moravskoslezský kraj
Město: 
Ostrava

O garantovi

Funkce: 
Sociální pracovník

Sociální pracovník vykonávající poradenskou činnost v SAS. Práce s rodinami, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Sociální pracovník je také lektorem primární prevence. Lektorování na základních školách. Dále koordinátorem Policejní buňky (dříve) nyní Multidisciplinárního týmu.

Seznam oblastí

Rodinná politika
Vzdělávání a volný čas