Výše důchodu závisí na době pojištění a příjmech, nikoliv na barvě pleti

Podmínky nároku na dávky důchodového pojištění, tedy na starobní, invalidní i pozůstalostní důchody, stejně jako pravidla pro jejich výpočet, stanovuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Jedním z jeho hlavních principů je, že pro přiznání důchodu musí lidé získat potřebnou dobu pojištění a v souvislosti se starobním důchodem musí rovněž dosáhnout důchodového věku. Doba pojištění se přitom získává výdělečnou činnosti, tj. prací, výše samotného důchodu pak zjednodušeně řečeno závisí na tom, jak dlouho a z jak vysokého příjmu je placeno pojistné na důchodové pojištění.
 
Romští spoluobčané, jak se někdy ukazuje ve spamových zprávách, nejsou při výpočtu starobních důchodů nijak zvýhodňováni ani znevýhodňováni. Platí pro ně stejná pravidla jako pro všechny klienty českého důchodového systému.  
 
Detailní informace o důchodech najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí na adrese http://www.mpsv.cz/cs/3 a rovněž na stránkách České správy sociálního zabezpečení, která v praxi rozhoduje a vyplácí většinu důchodů v České republice, konkrétně na http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/. (zdroj MPSV)