Projekt Síťování ambulantních služeb pro gamblery a patologické hráče

V letošním roce se obecně prospěšná společnost Magdaléna spolu se spolupracujícími partnery, Laxus/Semiramis z. ú. a Prostor Plus, o. p. s. zapojili do projektu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, jehož záměrem je usnadnit patologickým hráčům a jejich blízkým přístup k účinné terapii. Součástí projektu je informační kampaň, která si klade za cíl oslovit hráče přímo v terénu, ale také skrz média nebo odborníky v pomáhajících profesích (lékaře, sociální odbory, úřady práce, dluhové poradny apod.). Zároveň poskytují vzdělávací aktivity pro učitele v oblasti prevence patologického hráčství. 
 
Pokud tedy vzděláváte nebo pracujete s mládeží, obraťte se na Centrum primární prevence organizace Magdaléna, o.p.s., kde vám mimo jiné nabízí služby týkající se problematiky patologického gamblerství. Pokud pracujete s lidmi ve Středočeském kraji a máte za to, že se s hráči setkáváte, organizace poskytují letáčky a další propagační materiály, které můžete šířit.
 
Pokud víte o někom, komu může dobrý kontakt pomoci vykročit ze začarovaného kruhu, dejte mu, prosím, vědět. 
… a pokud Vám hraní přerůstá přes hlavu, nebojte se udělat první krok. (zdroj Magdaléna, o.p.s.)