Projekt Nejdřív střecha

Již první dny života na ulici mají devastující vliv na osobnost jedince. Projekt Nejdřív střecha podává pomocnou ruku lidem, kteří ztratili bydlení. Umožní jim dostat až dva měsíce ubytování zdarma v noclehárnách nebo azylových domech. Nové zázemí a podpora odborníků jim umožní se znovu nadechnout a pomoci při nalézání bydlení, vyřízení chybějících dokladů, sociálních dávek a hledání zaměstnání.

Každý nově příchozí má šanci ve dvou krocích. V prvním jeden měsíc ubytování zdarma. Ve druhém další měsíc ubytování zdarma pokud je nezbytně nutný.

Projekt je určen těm, kteří se právě ocitli na ulici, nebo projevují soustavnější snahu se z ulice dostat, jsou v akutní situaci a jejich další pobyt na ulici by znamenal ohrožení života, nebo bydlí sice v zařízení s podporou sociálního pracovníka, ale jejich další setrvání v zařízení je vážně ohroženo.

Získání druhého měsíce je na posouzení sociálního pracovníka. Předpokladem je ochota ke spolupráci ze strany klienta. Sociální pracovník se s klientem zařazeným do projektu setká dle potřeby, minimálně jednou týdně. Šanci na opětovné zařazení do projektu mohou mít i klienti po přijetí, kteří na ubytování nenastoupili.

Veškeré získané prostředky dárců jdou na ubytování. Měsíčně se aktualizuje stav přijatých a vydaných prostředků a počet podpořených klientů. Provozní náklady projektu hradí Vojtěch Sedláček a NADĚJE.

Od července 2016 se do projektu Nejdřív střecha aktivně zapojilo Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše provozované Armádou spásy v Praze. Následně se přidaly R-mosty s Azylovým domem pro matky s dětmi v Mladé Boleslavi a začátkem srpna i Městská charita České Budějovice s Domem sv. Pavla. (zdroj R-Mosty)