Nezisková organizace LATA

Víte, že podpůrná individuální práce s rodinou může být jednou z efektivních cest, jak zabránit kolapsu rodiny, který může vyústit k odebrání dětí a celkovému rozpadu rodiny? Díky programu organizace LATA se pomáhá rodinám s dětmi do 26 let nacházející se v náročné životní situaci spojené se specifickými potřebami dítěte, případně v socioekonomicky obtížné situaci, či se potýkající s výchovnými a vztahovými potížemi, obtížemi ve škole apod. Služba je nabízena již od roku 2012. Jejím cílem je podpora a provázení rodičů v náročných momentech výchovy, nalezení prostoru pro komunikaci mezi členy rodiny, posílení zdravých vazeb mezi členy rodiny atd.

Služba probíhá primárně v terénu, nejčastěji v místě bydliště rodiny, formou pravidelných návštěv (většinou 1x týdně). V rámci podpory rodiny je též nabízena tzv. Rodinná konference. Rodiny přicházejí zejména na doporučení pražských OSPOD, jiných NNO nebo z vlastní iniciativy. Cílem Rodinné konference je zapojení širší rodiny a blízkých do řešení náročné či ohrožující situace zejména při výchově dětí a podporování zdravých rodinných vazeb. Setkání rodiny a blízkých osob organizuje vyškolený nezávislý koordinátor. Jeho úkolem je pozvat a připravit rodinu na společné setkání. (zdroj Lata.cz)