Na 300 policistů bylo proškoleno ve fenoménu násilí z nenávisti

Na tři stovky policistů a policistek bylo letos proškoleno v tématu násilí z nenávisti, práce s jeho oběťmi a v neposlední řadě také jeho komunikaci. Kurzy pro 114 kriminalistů a kriminalistek, 82 příslušníků a příslušnic pořádkové policie a 100 osob zařazených na oddělení tisku a prevence realizovala v letošním roce In Iustitia, která se práci s oběťmi trestných činů z nenávisti dlouhodobě věnuje. Kurzy, které byly zaměřené především na Ústecký a Moravskoslezský kraj, probíhaly ve spolupráci s Policejním prezidiem ČR a jsou součásti projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti, jehož mediální částí je HateFree Culture.

Policisté a policistky se podle organizace In Iustitia nejvíce zajímali o informace o obětech činů z nenávisti, jejich právech, jednotlivých specifických kategoriích obětí a systému pomoci. Pro všechny zmíněné složky Policie ČR vznikly také metodické manuály, které budou sloužit ke vzdělávání jejích příslušníků i nadále. V rámci projektu proběhl také zkušební provoz monitoringu násilí z nenávisti a k němu vznikl manuál. Odborníci a odbornice měli také možnost vyměnit si své zkušenosti na třech tematických kulatých stolech. (zdroj HateFree Culture)