Lidé bez domova v Ostravě

Každoročně začátkem zimy startuje tzv. „Zimní program“. Spuštěn bývá v případě nepříznivého počasí, kdy noční teploty klesnou pod 0 °C. Záleží také na naplněnosti kapacit nocleháren. Součástí programu je rovněž i depistážní činnost, tedy vyhledávání osob, které potřebují pomoc. Tuto činnost zajištují sociální pracovníci statutárního města Ostrava a nestátních neziskových organizací.
 
Počet bezdomovců žijících na území města Ostravy se výrazně nemění. Jde přibližně o 900 osob. Asi polovina z nich se podle zjištění sociálních pracovníků zdržuje v azylových zařízeních, zbytek pobývá na ulici.
 
V Ostravě je v současné době k dispozici 413 míst v azylových domech (164 pro muže a 249 pro ženy a ženy s dětmi), jejich kapacita je převážně naplněna. Kromě nocleháren a nízkoprahových denních center mohou nalézt střechu nad hlavou i v domovech se zvláštním režimem. Například „Domov Přístav“ nabízí 47 míst, „Domov Přístav II“ pak 29 míst. V rámci „Zimního programu“ se uvedené kapacity v celkovém počtu 734 míst navyšovaly o 54 lůžek a 120 takzvaných volných židlí.
Počet lidí bez domova sociální pracovníci v České republice odhadují na 60 000 – 70 000 osob.