Kvalita sociálních služeb zrcadlem společnosti

Transformace sociálních služeb je proces, ve kterém původní ústavní pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením jsou nahrazovány jinými způsoby podpory a pomoci tak, aby tyto osoby mohly žít v přirozeném prostředí životem, který se co nejvíce blíží životu jejich vrstevníků bez postižení. Cílem je umožnit každému člověku žít jako součást společnosti a prostřednictvím stanovených aktivit přispět k realizaci deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a přispět formou inkluze lidí s postižením ke zlepšení kvality jejich života.

Transformace pobytových sociálních služeb (ústavní péče) se stala v Moravskoslezském kraji jednou ze stěžejních oblastí. Moravskoslezský kraj se jednoznačně postavil za nezbytnost řešit problém velkých ústavních služeb. Tyto v řadě aspektů neodpovídají zákonným standardům kvality sociálních služeb a v mnoha směrech nemohou naplnit lidská práva a svobody osob s postižením, které v těchto zařízeních žijí. Moravskoslezský kraj se stal prvním krajem v České republice, který proces transformace realizuje jako systémovou změnu poskytování sociálních služeb. (zdroj MSK)