Jak vyrovnat šance romských dětí na úspěšné dokončení základní školy?

Víte, že šance romského žáka ze sociálně vyloučeného prostředí na úspěšné dokončení základní školy je ve srovnání s ostatními spolužáky poloviční? Přes sedmdesát těchto dětí z Jaroměře – Josefova teď dostávají díky spolupráci své školy s obecně prospěšnou společností Nová škola spojence, kteří jim pomohou ve třídě i mimo ni. Školní asistenti nebudou působit jen ve třídách, ale budou mostem mezi školou a rodinami. Projekt umožnila realizovat podpora z prostředků fondu Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů. 

Po úspěšném zavedení asistentů ve čtyřech středočeských školách obecně prospěšná společnost Nová škola rozšiřuje svou spolupráci o další školu. 

Úspěch dítěte v českém vzdělávacím systému (a následně úzce související úspěšnost na trhu práce) ještě stále do velké míry závisí na podpoře ze strany rodiny. A to v situaci, kdy nyní vyrůstá v podmínkách sociálního vyloučení již druhá generace dětí, zaklíněná v kruhu „nedostatečné vzdělání – neúspěch na trhu práce – závislost na sociálních dávkách“ a navíc v prostředí, které nepřikládá vzdělání větší význam, bez podpory ze strany rodiny (kdy je na nejčastěji vině nízké vzdělání rodičů).

Jak z toho ven?

Jako jeden z nejefektivnějších prostředků se dlouhodobě ukazuje zavedení asistenta pedagoga do tříd s těmito žáky. Zároveň ale současné výzkumy i poptávka škol ukazují, že pro dosažení úspěchu se jeho působnost nesmí omezovat jen na školu, ale je potřeba, aby se asistent stal mostem mezi školou a rodinou.

Obecně prospěšná společnost Nová škola proto přichází s konceptem tzv. školního asistenta. Jak se liší od „normálního“ asistenta pedagoga?

Přímá pomoc učiteli při vyučování, odpolední doučování žáků ve škole – to je náplň práce běžného asistenta pedagoga.

Školní asistenti (nebo častěji asistentky) toho ale musejí zvládat mnohem více. Působí totiž jako most při komunikaci mezi školou a rodiči sociálně znevýhodněných žáků. A ta je v mnoho případech velmi problematická. Jejich působnost proto přesahuje školní prostředí – pravidelně navštěvují rodiny, aby předali a vysvětlili informace ze školy, v případě potřeby pomohli s domácí přípravou dětí. Asistují při komunikaci rodičů s pedagogy a pomáhají tak předcházet nedorozuměním a konfliktům. Navíc ještě zajišťují volnočasové aktivity pro ty žáky, jejichž rodiny na zajištění placených kroužků nemají prostředky. Volnočasové aktivity spojené s doučováním a přípravou na nový školní rok udržují i přes letní prázdniny.