Jak na prevenci kriminality v Plzni

V loňském roce Plzeň uspěla se žádostí o dotaci na pět svých projektů v oblasti prevence kriminality. Podporu získala z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky. Konkrétně podpora míří na asistenty prevence kriminality i na domovníky – preventisty, na projekt nazvaný I prevence může být legrace, na rozšíření kamerového systému na území prvního městského obvodu i na vybavení prostor nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vzducholoď. „Celková podpora z ministerstva vnitra na našich pět projektů činí 1,534 milionu korun, spoluúčast města Plzně je zhruba 620 tisíc korun,“ uvedl primátor města Plzně Martin Zrzavecký.
Projekt Asistent prevence kriminality Plzeň realizuje díky podpoře ministerstva vnitra od roku 2014, prioritně cílil na lokalitu „Plac“ neboli blok ulic Plachého a Korandova. V uvedené lokalitě došlo k výraznému zklidnění stávajících problémů, z tohoto důvodu byla koncem roku 2015 činnost asistentů více směřována také do okolí dané lokality, tzn. do okolí CAN Plzeň a ostatních přilehlých ulic, tedy do Tylovy, Kotkovy, Koperníkovy, Husovy i do přilehlého Husova parku. Dotace činí 516 tisíc korun, podíl města 150 tisíc korun.
 
Projekt I prevence může být legrace cílí na děti ve věku osm až 20 let ze sociálně vyloučeného prostředí, připravuje pro ně celkem dva šestidenní táborové pobyty, z nichž jeden nyní probíhá. Pořádají je organizace Ponton, z. s. a Společnost Tady a teď, o. p. s. Během pobytu jsou u dětí a mladých lidí systematicky (individuálně i kolektivně) posilovány hodnoty a dovednosti, jako je odpovědnost za vlastní jednání, umění říci ne, rozpoznání rizikových situací a schopnost se v nich včas orientovat, role oběti a výhody a nevýhody problematického jednání. (zdroj město Plzeň)