I tíživou finanční situaci lze řešit

Do Poradny přišel pan Antonín, který před rokem ovdověl a smrt manželky ho silně zasáhla. Půjčky, které s ženou měli, nesplácel a nyní mu přišly tři exekuce. Pan Antonín pracuje, ale nemá prostředky na okamžité uhrazení všech exekucí a neví, co má dělat. Bojí se, že mu v rámci exekuce vezmou vše. Poradkyně s ním probrala jeho situaci a vysvětlila mu obsah dopisů, způsob průběhu exekuce a možnost použít opravné prostředky, pokud je věc zabavena neoprávněně.
Dále jej poradkyně seznámila se způsoby řešení jeho finanční situace. Klienta zajímala možnost tzv. oddlužení. Společně spočítali, že jeho současný příjem by na povolení oddlužení stačil, v případě splátek by totiž zaplatil za 5 let téměř 100 % všech dluhů. Poradkyně si v rozhovoru ověřila, že i další podmínky pro přiznání oddlužení klient splňuje, musí však u věřitelů zjistit aktuální výši všech dluhů. Následně se, na doporučení poradkyně, obrátí na některou z bezplatných specializovaných služeb, kde mu pomohou sepsat návrh na oddlužení, jež sám podá u soudu. Poradkyně pomohla panu Antonínovi zorientovat se v obtížné životní situaci, definovali kroky řešení a nyní se již dobře informovaný může samostatně obrátit na specializovanou službu pro sepsání oddlužení a jeho podání. Takto motivovaný klient má mnohem vyšší šanci, že oddlužení opravdu dosáhne a časem úspěšně vyřeší svou tíživou finanční situaci. (zdroj Charita ČR)