Sladké Osoblažsko

K oblastem s nejvyšší nezaměstnaností v celé České republice patří Osoblažsko. Podle poslední statistiky zde míra nezaměstnanosti dosahuje 13,6 procenta. Jednou z cest z tohoto neutěšeného stavu by mohlo být sociální podnikání, které se už začíná úspěšně rozvíjet. Práci v takzvaných sociálních podnicích už našlo několik desítek dlouhodobě nezaměstnaných.

Rozvoj sociálního podnikání na Osoblažsku podporuje Moravskoslezský kraj, který letos sociálním podnikům poskytl už více než dva miliony korun prostřednictvím Klastru sociálních inovací a podniků SINEC. Peníze zde mají zásadní význam. Bez nich by například nemohl zrekonstruovat svou výrobnu podnik Sladké Osoblažsko v Hlince, který se specializuje na výrobu marmelád, džemů, pečených čajů a dalších sladkých potravin. Podnikatelé by nemohli dát práci těžce umístitelným lidem. „Na Osoblažsku jsme vděční za každé nové pracovní místo, pro handicapované osoby zvlášť," říká starosta Dívčího Hradu Jan Bezděk, který je rovněž ředitelem neziskové organizace Osoblažský cech.

Pan starosta vás osobně velmi rád na Osoblažsku uvítá. Kontaktujte pana Bezděka přes Síť garantů.

 

 

Mgr. Jan Bezděk

Kontakt

E-mail: 
bezdek@osoblazskycech.cz
Telefon: 
737 435 092
Kraj: 
Moravskoslezský kraj
Město: 
Osoblažsko

O garantovi

Funkce: 
Ředitel nezisk org. Osoblažský cech z.ú. a starosta obce Dívčí Hrad
  • Jan Bezděk se od roku 2010 pohybuje v komunální politice.
  • Nejdříve jako místostarosta a od roku 2014 jako starosta obce Dívčí Hrad.
  • V tomto období, v roce 2013, zakládají čtyři obce Osoblažska (Dívčí Hrad, Hlinka, Osoblaha, Slezské Pavlovice) neziskovou organizaci Osoblažský cech, z.ú., kdy je Jan Bezděk jmenován ředitelem. Cílem organizace je zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob v odlehlém příhraničním regionu Moravskoslezského kraje, zakládat a podporovat sociální podniky a sociální podnikání všeobecně, podporovat poskytování sociálních služeb skrze střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb a propagovat region u široké veřejnosti Moravskoslezského kraje, ale i za jeho hranicemi.
  • Od roku 2013 se organizaci podařilo zaměstnat na dlouhodobá pracovní místa celkem 7 osob a připravit několik projektů k podpoře zaměstnanosti na Osoblažsku. V rámci propagace regionu společnost dlouhodobě spolupracuje se Slezskými zemskými drahami formou poskytování občerstvení návštěvníkům při pravidelných víkendových jízdách parního vlaku na úzkorozchodné dráze Třemešná ve Slezsku - Osoblaha.

 

Seznam oblastí

Zaměstnanost, sociální podniky