Návštěva v ZOO

Návštěva zoologické zahrady byla nápadem dvou maminek z romské komunity, které už dříve plzeňskou ZOO navštívily se svými dětmi. Ceny v ZOO byly únosné a organizátorky, kterými se staly zmíněné maminky, včas zjistily ceny vstupného a každému ze zúčastněných daly vědět.
 
Organizace Český západ využila příspěvek Tříkrálové sbírky od České katolické charity, aby se mohla zaplatit cesta téměř dvěma desítkám dětí a u těch maličkých i jejich maminkám. Maminky s dětmi tyto dary rády přijaly. Dětem se líbila nejvíce domácí zvířata, která byla natolik krotká, že si je děti mohly i pohladit. V ZOO byla možnost projet se na oslíku a velbloudovi. Děti si zajezdily, a tím více přišly do kontaktu se zvířaty. Ale nejvíce děti uchvátily volně pobíhající opičky, které byly krotké. Projít s dětmi celou ZOO nám trvalo celý den a o tom, co se každému nejvíce líbilo ještě vypravovaly i po cestě domů. Na konci výletu převážil názor, se kterým všichni souhlasily, že bychom tuto návštěvu v plzeňské ZOO všichni rádi ještě zopakovali. 
 
Máme zkušenosti a řešíme každodenní někdy i obyčejné problémy lidí, kteří se dostali do sociálně tíživé situace.  Kontaktujte garantku paní Dunčekovou a poslechněte si příběhy se šťastným koncem.
 
 

Anna Dunčeková

Kontakt

E-mail: 
anna.duncekova@cesky-zapad.cz
Telefon: 
602 663 579
Kraj: 
Karlovarský kraj
Město: 
Toužim a Teplá a sedm spádových obcí

O garantovi

Funkce: 
Komunitní a terénní soc. pracovnice
  • Anna Dunčeková pracuje v občanském sdružení Český západ jako komunitní pracovnice a terénní pracovnice.
  • V lokalitách Nová Farma a Služetín nabízí služby zahrnující základní sociální poradenství, doprovod při jednáních na úřadech, pomoc se sepisováním žádostí, vyplňováním formulářů nebo vyřizováním důležitých osobních dokladů.
  • Dále nabízí například pomoc při získávání zaměstnání či při zlepšování bytových podmínek a je také schopna zprostředkovat bezplatnou právní pomoc.

Seznam oblastí

Komunitní práce a participace