Na vlastní oči - inspirace pro vás

Jednou z účinných cest, jak se vyhnout problémům nebo neúspěchu, je sdílení zkušeností a možnost spolupráce na dalším rozvoji.

Výměna zkušeností z praxe a klonování úspěšných řešení do dalších organizací přináší mnoho výhod. Pestrá paleta příkladů a úspěšných řešení vám dává možnost implementovat úspěšné kroky dle vašich potřeb a specifik. To vám ušetří nejen zbytečné starosti, ale i čas a finance.

Síť garantů nabízí nahlédnout do praxí a zkušeností organizací, které řeší stejné nebo podobné problémy. Garanti vám poskytnou bezplatnou konzultaci po telefonu i e-mailu a pokud budete mít zájem, rádi vás přivítají na exkurze v obcích a městech, kde dobré praxe zařazené do sítě garantů vznikly.

Přijeďte se podívat, co pro vás mají připraveno.